ORGANIZATORZY

FUNDACJA INTERFERENCE 
Fundacja założona w 2012 roku przez Macieja Szupicę jako podmiot dedykowany organizacji Interference Festival. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk, a jej głównym celem jest propagowanie zjawisk sztuki współczesnej oraz wspieranie aktywności twórczej, w szczególności multimedialnej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
organizowanie różnorodnych form zbiorowego uczestnictwa w działaniach artystycznych i kulturalnych, a w szczególności festiwali, przeglądów, koncertów, prezentacji, wystaw, wspieranie artystów we wszelkich możliwych formach, promowanie, stymulowanie, finansowanie i prowadzenie artystycznej i kulturalnej edukacji związanej ze sztuką współczesną i szeroko rozumianą kulturą wizualną. Założycielami Fundacji są Maciej Szupica oraz Karol Pawłowski.

ART ZONE EVENTS - Karol Pawłowski
Firma specjalizuje się w realizacji – produkcji i współprodukcji imprez masowych, a także kompleksowej organizacji wszelkich eventów i wydarzeń specjalnych takich jak: spektakle, koncerty, pokazy mody, targi czy programy telewizyjne. Od wielu lat Karol Pawłowski wraz z Fundacją „Mimo Wszystko” ANNY DYMNEJ i TVP ma przyjemność współtworzyć Festiwal Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Zespół Art Zone Events zabezpiecza nagłośnienie, oświetlenie, oprawę multimedialną wielu ciekawych wydarzeń ogólnopolskiego formatu. Na zlecenie Ministerstwa Gospodarki firma realizowała pełną kampanię promocyjną wraz z produkcją spotów, zakupem mediów i długoterminową emisją m.in. na antenie międzynarodowej stacji CNN. Stale współpracuje z TVP oraz stacjami komercyjnymi jak POLSAT czy TVN.
www.facebook.com/artzoneevents